HEETGEBAKERD

Meer agressie door klimaatverandering

Door de klimaatverandering wordt het warmer in ons deel van de wereld. Iets waar je misschien niet direct aan denkt, is dat dit van invloed kan zijn op agressief gedrag.

Overal in de wereld worden mensen agressiever wanneer het kwik stijgt.[1] In de zomermaanden is er een toename van rellen, moorden, verkrachtingen en andere vormen van geweld. Ook op het sportveld neemt agressie toe naarmate de temperatuur toeneemt. Automobilisten toeteren meer wanneer het heet is.[2] Statistieken laten een duidelijk verband zien tussen temperatuur en agressie. Als het heet genoeg wordt, nemen geweldsdelicten overigens wel weer af, wellicht doordat het dan te veel fysiek ongemak geeft om je druk te maken. De meest ‘agressieve’ temperatuur ligt rond de 24 à 25 graden Celcius.[3]

De vraag waaróm mensen door hitte precies agressiever worden is nog niet zo makkelijk te beantwoorden. Lange tijd werd gedacht dat het samenhangt met fysiek ongemak. Mensen reageren bijvoorbeeld ook agressiever als ze pijn hebben of als ze in een lawaaiige omgeving zijn. Maar uit nieuwer onderzoek is gebleken dat enkel blootstelling aan hitte-gerelateerde woorden al tot meer agressieve gedachten kan leiden.[4] Agressie is blijkbaar automatisch geassocieerd met een hogere temperatuur. Dit komt ook tot uiting in woorden als ‘heetgebakerd’ , ‘heethoofd’ en ‘in de hitte van de strijd’. Maar dat kan komen puur en alleen doordat de temperatuur in je lichaam oploopt als je je opwindt.

Het is dan ook niet zeker dat een hogere omgevingstemperatuur de bepalende factor is. Volgens criminologen[5] zijn mensen bij warmer weer gewoon vaker buiten, waardoor de kans op onderlinge aanvaringen toeneemt. Dit zou ook verklaren dat er juist minder geweld is bij temperaturen onder 0 en boven de 25 graden; dan blijven mensen meer binnen.

Anderzijds is wel experimenteel aangetoond dat het drinken van verkoelende drank de agressie tempert.[6] Ook lijkt het erop dat er minder rellen zijn als het regent en dat tumult op straat gauw voorbij is als er een flinke bui losbarst. Maar dat kan ook weer komen doordat men dan naar binnen gaat.

Wat precies het oorzakelijk verband ook is, onderzoekers hebben becijferd dat de klimaatverandering in deze eeuw tot extra misdrijven gaat leiden, en dat de maatschappelijke kosten daarvan kunnen oplopen tot 115 miljard dollar. Naar schatting zal het aantal moorden stijgen met 2,2% en het aantal verkrachtingen met 3,1%. De Amerikaanse politiemacht zou met 4% moeten groeien om dit alles het hoofd te bieden aan te kunnen.

Vanuit dit gezichtspunt is het advies voor zomerse dagen: hou het hoofd koel en blijf binnen.

 

 


[1] Anderson, C.A., Anderson, K.B., Dorr, N., DeNeve, K.M. & Flanagan, M. (2000). Temperature and aggression. Advances in Experimental Social Psychology, 32, 63-133.

[2] Kenrick, D.T. & MacFarlane, S.W. (1986). Ambient temperature and hornhonking: A field study of the heat-aggression relationship. Environment and Behavior, 18, 179-191.

[3] Bushman, B.J., Wang, M.C. & Anderson, C.A. (2005). Is the curve relating temperature to aggression linear or curvilinear? Assaults and temperature in Minneapolis reexamined. Journal of Personality and Social Psychology, 89, 62-66.

[4] DeWall, C.N., & Bushman, B.J. (2009). Hot under the collar in a lukewarm environment:  Hot temperature primes increase aggressive thoughts and hostile  perceptions. Journal of Experimental Social Psychology,45(4), 1045-1047.

[5] Rotton, J. & Cohn, E.G. (2000). Weather, disorderly conduct, and assaults: From social contact to social avoidance. Environment and Behavior, 32, 5, 651-673.

[6] Baron, R.A., & Bell, P.A. (1976). Aggression and heat: the influence of ambient temperature, negative affect, and a cooling drink on physical aggression. Journal of Personality and Social Psychology, 33, 3, 245-255.